Polityka Prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach;
4. informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych.

Spis treści
Część I – Postanowienia ogólne
1. Administrator
2. Pojęcia używane w Polityce prywatności
3. Zabezpieczenie danych osobowych
4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
5. Prawo sprzeciwu
6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
8. Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub numer telefonu
9. Rekrutacja
10. Newsletter
Część III – nasze profile w Social media
11. Korzystanie z naszych profili w Social media
Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych
12. Wejście na Stronę
13. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
14. Rodzaje plików cookies
15. Jak usunąć pliki cookies
16. Jak blokować pliki cookies
17. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
18. Zewnętrzne pliki cookies

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator

1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Advicero Nexia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000416965, NIP 7010339270. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.

3. Możesz skontaktować się z nami:

a. listownie: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
b. e-mailem na adres: office@advicero.eu

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a. „Strona” – strona internetowa, której główna strona znajduje się pod adresem www.advicero.eu oraz jej podstrony;
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz;
c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz ->tutaj<-;
d. „Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach Strony.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
b. możesz dokonywać ich sprostowania;
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO;
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5
Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest ->tutaj<-.

§ 7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

2. Polityka znajduje się ->tutaj<- oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8
Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenia z Tobą komunikacji i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • Przedstawienia Ci oferty usług, które świadczymy.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz przesłać wybranej przez Ciebie oferty naszych usług.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, czyli działania zmierzające do zawarcia umowy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas – cyber_Folks S.A.;
 • Dostawcy poczty elektronicznej – zgoda.net sp. z o. o.;
 • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na Stronie;
 • Dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym w tym zakresie wsparcie techniczne;
 • Podmiotom świadczącym usługi prawne.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas potrzebny na działania zmierzające do zawarcia umowy lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

§ 9
Rekrutacja

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • Przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy lub w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej z Administratorem.
 • W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie danych przez kandydata na stanowisko pracy w zakresie objętym art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Podanie danych przez kandydata na współpracownika jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
W przypadku rekrutacji na pracownika:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy oraz , czyli zawarcie i wykonanie umowy, a także realizacja prawnego obowiązku.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie innych danych (np. wizerunek, zainteresowania), niż wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

W przypadku rekrutacji na współpracownika:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, zawarcie i wykonanie umowy, realizacja prawnego obowiązku oraz nasz prawnie uzasadniony interes. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Poszukiwanie pracowników i współpracowników, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora, prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy, zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w rekrutacji, dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Strony oraz danych osobowych dla nas – cyber_Folks S.A.;
 • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na Stronie;
 • Dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym w tym zakresie wsparcie techniczne;
 • Dostawcy poczty elektronicznej – zgoda.net sp. z o. o.;
 • Podmiotom świadczącym usługi prawne;
 • Podmiotom wspierającym prowadzenie rekrutacji;
 • Operatorom pocztowym i kurierom;
 • Podmiotom świadczącym usługi recepcyjne i ochrony.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak, z uwagi na korzystanie z wsparcia podmiotów wspierających rekrutację, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

§ 10
Newsletter

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasz newsletter oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się jednak do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli działania zmierzające do zawarcia umowy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. W każdej chwili możesz wycofać zgodę.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

 • Dostawcom do wysyłki newslettera;
 • Podmiotowi zajmującemu się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas – cyber_Folks S.A.;
 • Dostawcy poczty elektronicznej – zgoda.net sp. z o. o.;
 • Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na Stronie;
 • Dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym w tym zakresie wsparcie techniczne.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania Twojej zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to podstawie zawartej w RODO.

Część III – nasze profile w Social media

§ 11
Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;
 • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil;
 • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach;
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

b. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

f. Komu przekażemy Twoje dane?
Podmiotom prowadzącym Social media, tj. Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC., Microsoft Corporation.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 • obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w ramach Social media będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.

Część IV – informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych

§ 12
Wejście na Stronę

Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Na opisanych poniżej zasadach.

§ 13
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1. Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię ->tutaj<-

2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a. zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji;
b. marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań na Stronie;
c. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony.

3. W przypadkach opisanych w punktach b-c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych usług, które oglądałeś na naszej Stronie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań na Stronie, działania analityczne, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom;
c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
e. Twoje dane osobowe przekażemy dostawcy narzędzi analitycznych oraz Twojemu dostawcy usługi poczty elektronicznej;
f. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych;
g. mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych;
h. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań na Stronie.

4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 14
Rodzaje plików cookies

Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia;
b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz;
c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki na naszej Stronie.

§ 15
Jak usunąć pliki cookies

1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 16
Jak blokować pliki cookies

1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.

2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:

§ 17
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się na Stronie.

§ 18
Zewnętrzne pliki cookies

1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 14. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.

2. Korzystamy z usług:

a. Google Analytics dostarczanego przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony.
Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny ->tutaj<-;
b. SumoMe dostarczonego przez Sumo Group, Inc. (1305 E. 6th St. #3 Austin, TX 78702). Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie;
c. HubSpot dostarczonego przez HubSpot, Inc. (Two Central Park, Cambridge, MA 02141 USA). Usługa ta pozwala nam wysyłać newsletter;
d. Yoast SEO dostarczonego przez Yoast BV. (Don Emanuelstraat 3 6602GX, Wijchen, the Netherlands). Usługa ta pomaga nam analizować podstrony pod kątem lepszego pozycjonowania.

3. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych m. in. na podstawie standardowych klauzul umownych.

Zaloguj się

Login *
hasło *

Nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się bezpłatnie

Imię *
Nazwisko *
Firma *
e-mail *
telefon
hasło *
powtórz hasło *